VILLKOR

Tillämpningsområde

Dessa villkor du kan läsa om här nedan tillämpas på samtliga beställningar du gör här på Kind & Wilds hemsida.

 

Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller villkoren i de delar de inte avviker från tillämpning tvingande konsumentlagstiftningen.  
 

Priser

Priserna redovisas i SEK, moms är inräknat i priset. 

Betalningsvilkor:

Betalning skall ske med bankkort, Swish (Kassa) eller paypal. Det tas ej ut en extra avgift för kortbetalning.

 

Äganderättsförbehåll
Äganderätten till sålda varor förbehålls av Kind & Wild, till dess varorna är till fullo betalda. kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja inköpta varor innan dessa är till fullo betalda. Kind & Wild förbehåller sig även rätten att återtaga varorna om kunden inte iakttar betalningsvillkoren. 
 

Leveranstid:

Normal leveranstid är 3-5 dagar, paketet skickas med Postnord. 

Leveransbekräftelse:

När vi har tagit emot din order får du en orderbekräftelse av oss.  Vi sänder leveranser med Postnord.

Fraktkostnad:

49 kr som standard, men sjalarna har en fraktkostnad på 89 kr. Frakt inom EU och utanför EU är 100 kr som standard och 250 kr för sjalarna.  

Transportskada: 
Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan via e-post. Vi följer konsumentverkets riktlinjer. Behåll produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

Force Majeure: Vid force majeure är Kind & Wild befriade från att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om en underlåtenhet har sin grund i sk befriande omständigheter, enligt nedan samt om omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

 

SÄKERHET OCH SEKRETESS 

 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt PUL
När du gör din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och personnummer. Samtidigt godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi dokumenterar dessutom viss kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, för att kunna ge dig bästa service och följa upp dina ärenden.
   
Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst.
   

Ansvarsskyldighet

Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter eller mailadresser till tredje part. Vi använder oss endast av säkra betalningssätt!

 

 

 

 

 

RETUR OCH REKLAMATION 

 

Nr 1. Hör alltid av er till oss innan ni skickar tillbaka en vara! 

 

Ångerrätt -

Enligt distansavtalslagen.

Du som kund alltid 14 dagars öppet köp, ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Vilket innebär att om du köper en vara har du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar förutsatt att varan lämnas tillbaka i väsentligen oförändrat skick, i originalförpackning och med tillhörande emballage. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan. Du står för returfrakt.

Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka ditt köpbelopp senast inom 10 dagar. Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Om du önskar byta din vara ber vi dig returnera varan och lägga en ny beställning. Vid byte står du själv för returfrakt. 


Reklamationsrätt

Enligt konsumentköplagen

Om din vara är skadad, defekt eller felexpedierad, vänligen kontakta oss via mail omedelbart så att vi kan åtgärda felet. Felaktig eller skadad vara ska reklameras senast inom 5 dagar efter mottagandet.  Vid retur av en reklamerad vara står vi givetvis för frakten och eventuell ersättningsleverans av en ny vara. Varan ska återsändas väl emballerad och i sin originalförpackning. Så snart vi mottagit varan för granskning försöker vi lösa det på bästa sätt för dig. Vi tillämpar konsumentköplagens reklamationsrätt.

annullering av kontrakt

Om kunden bestämmer att annullera köpet tar hen kontakt med oss via mail så fort som möjligt så ordnar vi med återbetalning. infokindandwild@gmail.com

 

Defekta/felaktiga varor

Kontrollera direkt vid mottagandet av leveransen att inga varor saknas eller är skadade. skulle varorna vara skadade eller saknade görs en anmälan om detta till Postnord och till Kind & Wild, denna anmälan skall göras så fort som möjligt. Transportskador som har uppkommit på Posten anmäls direkt till det postkontor som har lämnat ut varorna.

 

Återbetalning

Har du betalat med kort kommer vi att sätta tillbaka returbeloppet till dig minus returfrakten om 49kr tillbaka på ditt konto. 

 

Reservationer

Vi kan inte garantera att färgerna på webbplatsen helt motsvarar produkternas verkliga färger. Detta beror delvis på färginställningarna på din dator och bildskärm. Vi kan inte garantera att alla artiklar finns i lager vid tidpunkten för din beställning. När det gäller felaktigt lagersaldo som rör din beställning, kommer vi att kontakta dig via telefon eller e-post.

Kind & Wild kan inte garantera att innehållet på denna webbplats är hela tiden fri från felaktigheter eller tryckfel. Vi kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Även om vi strävar efter korrekta texter, bilder och priser på webbplatsen och webbutiken kan fel uppstå. Om du har debiterats fel belopp när vid ditt köp i vår webbutik kommer vi att ge dig möjlighet att placera en ny order med rätt pris eller avbryta din beställning. Om vi ​​inte kan komma i kontakt med dig, kommer din beställning automatiskt. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, texter på vår hemsida, produkter mm. 
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.


Om du vill returnera, byta eller reklamera din vara börjar du med att höra dig till oss via mail. Invänta svar och skicka sedan tillbaka prod

Integritetspolicy

På KIND & WILD värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver även dina rättigheter och hur du gör dom gällande. Det är viktigt att du tar del av detta och förstår vad det innebär så du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är när som helst välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Tex kan bilder och ljudupptagningar som behandlats i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som tex IP-nummer är personuppgifter ifall de kan kopplas till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs per automatik eller ej. Några typiska behandlingar av personuppgifter är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss genom samband med köp på vår webshop, kontaktar oss via hemsida, mail eller social medier.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

KIND & WILD, org nr 8911074881. Sågliderna 15, 43854 HINDÅS är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?

Ändamål – För att kunna hantera köp och beställningar

Behandlingar som utförs

• Leverans och avisering

• Hantering av betalning (ink analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta kontroll av betalningshistorik    och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)

• Hantering av reklamations och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

• Namn

• Personnummer

• Kontaktuppgifter i form av e-post och telenummer

• Betalningshistorik

• Betalningsinformation

• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag

• Köpinformation (vilken vara som köpts och vart den levererats)

Laglig grund

Fullgörandet av köpeavtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig köpet.

Lagringsperiod

Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamation och garantiärenden.

Ändamål – För att kunna hantera kundserviceärenden

Behandlingar som utförs

• Kommunikation och besvarande av frågor till vår kundservice, via telefon, mail eller digitala medier.

• Identifiering

• Utredning av eventuella klagomål och supportärenden. Kategorier av personuppgifter

• Namn

• Personnummer

• Kontaktuppgifter

• Din korrespondens

• Information om köptidpunkt, köpställe, eventuella fel/klagomål

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandling av dessa personuppgifter är nödvändig för att vi skall kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera kundserviceärenden. Lagringsperiod Till dess att ärendet har avslutats.

Ändamål – För att kunna genomföra och hantera deltagandet i tävlingar och event

Behandlingar som utförs

• Kommunikation innan, under och efter deltagandet i en tävling eller event.

• Identifiering och kontroll av ålder

• Valet av vinnare och förmedling av eventuella priser

Kategorier av personuppgifter

• Namn

• Personnummer

• Kontaktuppgifter (e-post, telenummer och adress)

• Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

• Uppgifter lämnade i utvärdering efter tävling/event.

Laglig grund

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och event.

Lagringsperiod

Under tiden då tävling/event pågår och en viss tid efteråt då utvärdering av tävling pågår.

Ändamål – För att kunna leverera en personligt anpassad information - Nyhetsbrev

Behandlingar som utförs

• Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll som tex relevanta produktrekommendationer och erbjudanden och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.

• Förenkling av din användning av våra tjänster. Påminna och underlätta för dina framtida köp.

• Anpassa innehåll som är baserat på hur vi bedömt ditt intresse och var du befinner dig i köpprocessen.

• Riktade marknads och säljinsatser baserat på ovan. Kategorier av personuppgifter

• Namn

• Epost

Laglig grund

Samtycke. Samtycket kan enkelt dras tillbaka genom att klicka på länken/bocka ur i valfritt e-postutskick där du kan dra tillbaka ditt samtycke. Vi kommer att be om ditt samtycke vid varje interaktion på vår hemsida och epostutskick. Om du inte samtycker så dras dina gamla samtycken tillbaka.

Lagringsperiod

Om du samtycker och inte har några andra engagemang hos oss under dem närmsta 12 månaderna dras ditt samtycke tillbaka. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Dina personuppgifter raderas automatiskt 12 månader efter ditt samtycke dragits tillbaka, såvida det inte finns andra ändamål och lagliga grunder till att behålla dem.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om att vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att uppgiften skall ändras.

Återkalla samtycke

Förbehandling där vi begärt in ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi inte rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare samtycke. Genom att klicka på avregistreringslänk i epostmeddelandet där samtycke används som laglig grund, kan du enkelt dra tillbaka ditt samtycke.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade tex om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallat detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära en begränsning av dina personuppgifter. Detta kan dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Cookies

Den här webbplatsen lagrar cookies på din dator. Dessa cookies används för att förbättra webbplatsen och erbjuda dig en mer personlig upplevelse på andra webplatser så som Facebook och Instagram. Genom att fortsätta godkänner du detta.

Hur lagras, används och delas dina personuppgifter?

KIND & WILD är värd på Wix.com plattformen. Wix.com ger oss en onlineplattform som tillåter oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina data kan lagras via Wix.coms datalagring, databaser och de allmänna Wix.com-applikationerna.

 

De lagrar dina data på säkra servrar bakom en brandvägg. Alla direkta betalnings gateways som erbjuds av Wix.com och används av vårt företag följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, vilket är en gemensam insats av varumärken som Visa, MasterCard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation från vår butik och dess leverantörer.